Εκδόσεις

Στην ενότητα αυτή συγκεντρώσαμε το σύνολο των εκδόσεων του ηλεκτρονικού φροντιστηρίου μας. Τα ηλεκτρονικά αυτά βιβλία (ebooks) αποτελούν βασικά συμπληρώματα/βοηθήματα για τα αντίστοιχα μαθήματα του σχολείου.

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΓΝΩΣΤΟ] 2021-2022

Το σχολικό αυτό βοήθημα θα βοηθήσει καθηγητές και μαθητές να αναλύσουν και να καταλάβουν τις ενότητες της επίσημης ύλης των πανελληνίων. Περιλαμβάνει μεταφράσεις, ερμηνευτικά σχόλια και λεξιλογικά σχόλια για το σκέλος της εξέτασης στο γνωστό κείμενο.

εξώφυλλο γ΄ λυκείου.png

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020-2021

Το βιβλίο συμβάλλει στην απαραίτητη οργάνωση των υποψηφίων για τις πανελλήνιες. Σε συνδυασμό με το σχολικό βιβλίο η μελέτη μας υποστηρίζεται από: σχεδιαγράμματα, ερωτήσεις ανά κεφάλαιο και συνδυαστικά θέματα για όλη την ύλη.

Copy of Copy of HyperSchul.png

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022

Καθεμία από τις ενότητες του σχολικού βιβλίου αναλύεται αποτελεσματικά: μεταφράσεις, γραμματικά και συντακτικά σχόλια, ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού για πρόσθετη εξάσκηση.

αγοράστε το
λατινικά.jpg

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022

Ο τόμος αυτός συμπεριλαμβάνει το απαραίτητο υλικό για την έκθεση των πανελληνίων: επαρκής παρουσίαση της θεωρίας, αναλυμένα θέματα εξετάσεων, σχεδιαγράμματα και κριτήρια αξιολόγησης για μία ολοκληρωμένη προετοιμασία.

αγοράστε το
έκθεση

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022

Οι μαθητές και οι καθηγητές μπορούν στο βοήθημα αυτό να βρουν στοιχεία συμπληρωματικά του σχολικού, για την σωστή οργάνωση της προετοιμασίας: σχεδιαγράμματα της ύλης, πρόσθετες πηγές, σχόλια και ορισμοί σε κάθε κεφάλαιο.

Copy of HyperSchul (1).png

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022

Το βοήθημα των αρχαίων της α΄ λυκείου παρουσιάζει τις εξεταζόμενες ενότητες από τα έργα των Θουκυδίδη-Ξενοφώντα με πλήρεις μεταφράσεις, ερμηνευτικά σχόλια και εκτενείς παρουσιάσεις Γραμματικής και Συντακτικού, κατά την εξεταζόμενη ύλη του Υπουργείου.

εξώφυλλο α΄ λυκείου.png